Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Cường Linh

JA slide show


Rơle đặc biệt

Rơle đặc biệt - G4Q
Rơle đặc biệt - G4Q
Loại rơle mà tiếp điểm tắt mở bằng các xung điện áp, có 2 dòng là G4Q-211A và G4Q-212S
[Xem chi tiết...]