Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Cường Linh

JA slide show

Rơ le bảo vệ K8ABRơ le thời gian H3CR-F

Rơ le thời gian H3CR-A
Xem hình đầy đủ


Rơ le thời gian H3CR-AĐặt câu hỏi về sản phẩm

- Dải điện nguồn rộng giảm yêu cầu về trữ hàng.
- Nhiều ứng dụng với 6 hoặc 4 chế độ hoạt động.
- Dễ dàng kiểm tra hoạt động thông qua đầu ra tác động tức thời
- Dải đặt thời gian từ 0,05s tới 300h.
- Nhiều kiểu đầu vào : Khởi động đếm, Reset và chức năng cho phép hoạt động (loại 11 chân cắm)

alt          alt