Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Cường Linh

JA slide show

Rơ le bán dẫn - G3PARơ le thời gian H3CR-A

Rơ le bảo vệ K8AB
Xem hình đầy đủ


Rơ le bảo vệ K8ABĐặt câu hỏi về sản phẩm

- Có 2 đầu ra SPDT, có thể gá lắp vào thanh DIN, kích thước mỏng 22,5mm
- Có 7 model loại thân mỏng với các chức năng hoàn toàn mới
- Giám sát nguồn 1 pha: Rơle dòng, rơle điện áp, các rơle điện áp giới hạn
ngưỡng trên/ngưỡng dưới.
- Giám sát nguồn 3 pha: Rơle thứ tự pha,Rơle điện áp mất pha, rơle điện áp
không đối xứng, rơle điện áp.
alt          alt