Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Cường Linh

JA slide show

Cảm biến quang - E3F2Cảm biến quang - E3JM

Cảm biến quang - E3JK
Xem hình đầy đủ


Cảm biến quang - E3JKĐặt câu hỏi về sản phẩm

- Cảm biến quang dạng vuông 50 x 50 x 17.4 mm
- Sử dụng nguồn dải rộng DC12-240V / AC24-240V
- Đầu ra dạng Rơ le  hoặc đầu ra bán dẫn
- Cảm biến có kèm dây nối sẵn
alt          alt