Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Cường Linh

JA slide show

3G3JX - Biến tần V/FBộ đếm thời gian H7ET

Bộ đếm vòng quay H7ER
Xem hình đầy đủ


Bộ đếm vòng quay H7ERĐặt câu hỏi về sản phẩm

- Số vòng quay được hiển thị tới 5 chữ số.
- Hiển thị vòng quay đơn vị s-1 hoặc min-1 phụ thuộc vào độ phân giải của encoder được sử dụng: 1000 s-1/ 1000 min-1 hoặc 1000,0 s-1 / 1000,0 min-1.
- Chuyển hiển thị vòng quay (các model –NV1); tới 10000 min-1.
alt          alt