E52-CA15AY D=1.6 NETU 8M

3,240 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA15AY D=1.6 NETU 8M Danh mục: