E52-CA1DF-40 M6 2M

1,440 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA1DF-40 M6 2M Danh mục: