E52-CA1GTY 0.5M

528 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA1GTY 0.5M Danh mục: