E52-CA20AY D=1.6 NETU 2M

2,700 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=1.6 NETU 2M Danh mục: