E52-CA20AY D=1.6 NETU 8M

2,172 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=1.6 NETU 8M Danh mục: