E52-CA20AY D=3.2 NETU 8M

2,280 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=3.2 NETU 8M Danh mục: