E52-CA20AY D=4.8 NETU 8M

2,232 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=4.8 NETU 8M Danh mục: