E52-CA20AY D=6.4 NETU 2M

1,500 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=6.4 NETU 2M Danh mục: