E52-CA20B-N D=6.4

2,028 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20B-N D=6.4 Danh mục: