E52-CA35AY D=3.2 NETU 4M

1,980 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA35AY D=3.2 NETU 4M Danh mục: