E52-CA35AY D=4.8 NETU 2M

1,728 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA35AY D=4.8 NETU 2M Danh mục: