E52-CA35C-N D=4.8

2,546 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA35C-N D=4.8 Danh mục: