E52-CA50C-N D=4.8

2,509 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50C-N D=4.8 Danh mục: