E52-P20AY-7 D=3.2 2M

6,204 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P20AY-7 D=3.2 2M Danh mục: