E52-P20C-N-6 D=6.4 L2=150

26,544 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P20C-N-6 D=6.4 L2=150 Danh mục: