E52-P20C-N-7 D=6.4

11,880 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P20C-N-7 D=6.4 Danh mục: