E52-P35AF D=4.8 NETU 1M

4,548 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P35AF D=4.8 NETU 1M Danh mục: