E52-P35AF D=4.8 NETU 8M

5,460 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P35AF D=4.8 NETU 8M Danh mục: