E52-P35AY D=6.4 NETU 8M

7,380 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P35AY D=6.4 NETU 8M Danh mục: