E52-P35C-N-6 D=6.4 L2=300

21,444 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P35C-N-6 D=6.4 L2=300 Danh mục: