E52-P50C-N-6 D=6.4 L2=450

16,872 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-P50C-N-6 D=6.4 L2=450 Danh mục: