Hiển thị 1981–1985 của 1985 kết quả

258,480 
263,400 
341,040 
483,240 
635,400