E52-CA15AY D=1.6 NETU 2M

1,162 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA15AY D=1.6 NETU 2M Danh mục: