E52-CA20AY D=1.6 NETU 1M

1,159 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20AY D=1.6 NETU 1M Danh mục: