E52-CA20B-N D=3.2

1,488 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20B-N D=3.2 Danh mục: