E52-CA20B-N D=4.8

1,668 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA20B-N D=4.8 Danh mục: