E52-CA50AY D=6.4 NETU 1M

1,812 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50AY D=6.4 NETU 1M Danh mục: