E52-CA50AY D=6.4 NETU 2M

1,980 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50AY D=6.4 NETU 2M Danh mục: