E52-CA50B-N D=3.2

1,992 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50B-N D=3.2 Danh mục: