E52-CA50B-N D=6.4

2,568 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50B-N D=6.4 Danh mục: