E52-CA50B-N D=4.8

2,064 

Cảm biến nhiệt độ OMRON

Mã: E52-CA50B-N D=4.8 Danh mục: